• محصول
برتولینی پمپ

اخبار 

حضور شرکت فلزکار همدان در ششمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی و دام طیور اهواز

۲۰آبان
۱۳۹۵

شرکت فلزکار همدان پذیرای شما میمانان عزیز از 11 لغایت 14 دی ماه درششمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی و دام طیوراهواز می باشد   ادامه »